Online Casemanagement & Multidisciplinair Teamoverleg

Casemind is een online multidisciplinair instrument. Dat speciaal ontwikkeld is voor gemeenten. De drie decentralisaties vragen een nieuwe manier van werken bij de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van zorg en ondersteuning voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Dit moet in goede banen geleid worden door professionals. De samenwerking en afstemming tussen de professionals is cruciaal voor een goed inzicht in de zorg en ondersteuning die nodig is.

Met Casemind wordt op een efficiënte manier de inzet besproken: het plan van aanpak wordt opgesteld en online wordt de terugkoppeling van de professionals onderling gevraagd.

Casemind koppelt de professionals aan elkaar in een beveiligd systeem waar de centrale toegang altijd door één coördinator bepaald wordt. Door het online karakter wordt tijd bespaard in overlegmomenten en geeft ieder zijn/haar inbreng omdat het plan van aanpak bekeken kan worden op ieder gewenst moment.

Lees verder over hoe Casemind helpt bij de effectiviteit van vergaderen.